Дати. Частина ІІ. Теми 9-17. Тренажер для запам’ятовування

Теми 9-17 охоплюють період від Руїни до кінця ХІХ століття включно. Згідно програми ЗНО з цих тем потрібно знати напам’ять 39 дат та хронологічних періодів. Я зібрав їх у вигляді карток, що допоможе все ефективно запам’ятати. 

1658
Яка подія відбулась у цей час?
Гадяцький договір
Укладений І. Виговським із Річчю Посполитою. Автор проекту договору Ю. Немирич
1659
Яка подія відбулась у цей час?
Конотопська битва
Об’єднані війська козаків на чолі з Іваном Виговським та татар розбили 100 тис. московську армію
1667
Яка подія відбулась у цей час?
Андрусівське перемир'я
Договір на 13,5 років між Річчю Посполитою та Московським царством, за яким відбувся поділ України по Дніпру
1669
Яка подія відбулась у цей час?
Корсунська угода
Визнання Правобережною Гетьманщиною протекторату Османської імперії
1681
Яка подія відбулась у цей час?
Бахчисарайський мирний договір
Між Московським царством і Османською імперією, згідно яким Поділля визнавалося за Османською імперією
1686
Яка подія відбулась у цей час?
"Вічний мир"
Між Московським царством та Річчю Посполитою, який «навічно» закріпив поділ українських земель по Дніпру
1686
Яка подія відбулась у цей час?
Київська православна митрополія була підпорядкована Московському патріархату
Це відбулось за гетьманування І. Самойловича
1708
Яка подія відбулась у цей час?
Українсько-шведський союз, зруйнування Батурина
Лівобережний гетьман І. Мазепа переходить на бік шведського короля Карла ХІІ та укладає з ним угоду про спільні дії проти Московії
1709
Яка подія відбулась у цей час?
Зруйнування Московськими військами Чортомлицької Січі.
Після переходу Івана Мазепи на бік шведів, розлючений російський цар наказав знищити Січ
1709
Яка подія відбулась у цей час?
Полтавська битва
Під час якої московські війська перемагають шведів та козаків І. Мазепи, який відступає у м. Бендери
1710
Яка подія відбулась у цей час?
"Конституція" Пилипа Орлика
Була укладена у м. Бандери П. Орликом разом зі старшиною та запорожцями
1713
Яка подія відбулась у цей час?
Ліквідація козацтва на Правобережній Україні
Річ Посполита боючись відновлення козацтва ліквідовує його
1734
Яка подія відбулась у цей час?
Заснування Нової (Підпіленської Січі)
Остання Запорозька Січ побудована з дозволу московського уряду, яким і контролювалася
1764
Яка подія відбулась у цей час?
Остаточна ліквідація посади гетьмана
Замість посади гетьмана Катерина II заснувала Другу Малоросійську колегію, яку очолив П. Рум'янцев
1768
Яка подія відбулась у цей час?
Коліївщина
Третя хвиля гайдамацького руху на Правобережжі, яку очолили М. Залізняк та І. Гонта
1775
Яка подія відбулась у цей час?
Остаточна ліквідація Запорозької Січі
Останнім кошовим отаманом був П. Калнишевський
1780-1782
Яка подія відбулась у цей час?
Ліквідація особистої залежності селян в Австрійській імперії
Внаслідок реформ австрійських правителів Марії-Терезії Та Йосифа ІІ
1783
Яка подія відбулась у цей час?
Закріпачення селян Лівобережної та Слобідської України
Відбулося за указом російської імператриці Катерини ІІ
1783
Яка подія відбулась у цей час?
Підкорення Російською імперією Кримського ханства
Відтепер Кримське ханство контролювалося Російською імперією
1798
Яка подія відбулась у цей час?
Видання "Енеїди" Іваном Котляревським
Перша масштабна пам'ятка українського письменства, укладена розмовною українською мовою.
1828
Яка подія відбулась у цей час?
Ліквідація Задунайської Січі
Знищена військами Османської імперії після переходу козаків на бік Росії у війні 1828-1829 рр.
грудень 1825 - січень 1826
Яка подія відбулась у цей час?
Повстання Чернігівського полку
декабристське повстання в Наддніпрянській Україні, яке очолив С. Муравйов-Апостол
1831
Яка подія відбулась у цей час?
Польське визвольне повстання
За відновлення незалежності Речі Посполитої, яке було придушене російськими військами
1840
Яка подія відбулась у цей час?
Перше видання "Кобзаря" Тараса Шевченка
Було видане у Петербурзі
1846-1847
Яка подія відбулась у цей час?
Діяльність Кирило-Мефодіївського братсва
Перша українська таємна політична організація
1816
Яка подія відбулась у цей час?
Створення освітнього товариства галицьких греко-католицьких священиків
Заснував греко-католицький священик Іван Могильницький у м. Перемишлі
1833-1837
Яка подія відбулась у цей час?
Діяльність "Руської Трійці"
засновниками гуртка були М. Шашкевич, І. Вагилевич та Я. Головацький
1837
Яка подія відбулась у цей час?
Видання "Русалки Дністрової"
Перший український фольклорно-літературний альманах Галичини, виданий Руською трійцею українською народною мовою
1848
Яка подія відбулась у цей час?
Скасування панщини в Галичині
Під час подій "Весни народів"
1848
Яка подія відбулась у цей час?
Створення Головної Руської Ради
Це була перша українська політична організація, яка виступала за поділ Галичини на західну і східну
1848
Яка подія відбулась у цей час?
Видання газети "Зоря Галицька"
Перша україномовна газета видана за сприяння Головної Руської ради
1805
Яка подія відбулась у цей час?
Відкриття університету у м. Харків
Університет було відкрито з ініціативи Василя Каразіна
1834
Яка подія відбулась у цей час?
Відкриття університету у м. Київ
Першим ректором університету був М. Максимович
1839
Яка подія відбулась у цей час?
Ліквідація царською владою греко-католицької церкви на Правобережжі
Було проголошено ліквідацію Берестейського собору та заборона сповідувати греко-католицизм
19 лютого 1861
Яка подія відбулась у цей час?
Царський маніфест про скасування кріпосного права в Російські імперії
Початок масштабних реформ у Російській імперії
1863
Яка подія відбулась у цей час?
Валуєвський циркуляр
Заборона видання навчальної та релігійної літератури українською мовою
1863-1864
Яка подія відбулась у цей час?
Польське національно-визвольне повстання
За відновлення незалежності Речі Посполитої, яке було придушене російськими військами
1876
Яка подія відбулась у цей час?
Емський указ
Заборонив використання української мови у публічному просторі: друкувати книги, ставити театральні вистави, викладати тощо
1868
Яка подія відбулась у цей час?
Заснування у Львові «Просвіти»
Українське культурно-освітнє товариство
1873
Яка подія відбулась у цей час?
Створення у Львові Літературного товариства імені Т. Шевченка
Від 1892 р. – Наукове товариство імені Т. Шевченка
1890
Яка подія відбулась у цей час?
Утворення Русько-української радикальної партії
Першої української політичної партії. Засновники: І. Франко, М. Павлик
1899
Яка подія відбулась у цей час?
Заснування у Львові Української національно-демократичної партії (УНДП)
Найчисельніша партія Галичини національного спрямування
1899
Яка подія відбулась у цей час?
Українська соціал-демократична партія УСДП
Сповідувала соціалістичні ідеї
1865
Яка подія відбулась у цей час?
Відкриття Новоросійського університету
Третій університет Наддніпрянської України
1875
Яка подія відбулась у цей час?
Відкриття Чернівецького університету
Корпуси університету слугували резиденцією буковинських митрополитів

Замало дат? Спробуйте розглянути теми, які охоплюють інші періоди