Меню Закрити

Дати. Частина І. Тема 1-8. Тренажер для запам’ятовування

Теми 1-8 охоплюють період від Давньої історії України до Національно-визвольної війни на чолі з Богданом Хмельницьким включно. Згідно програми ЗНО з цих тем потрібно знати напам’ять 40 дат та хронологічних періодів. Я зібрав їх у вигляді карток, що допоможе все ефективно запам’ятати. 

 

Яка подія відбулась в цей час?

IV – середина III тис. до н.е.
Натисніть, щоб дізнатися
Проживання на території України племен трипільської культури

Яка подія відбулась в цей час?

VІІІ–VІ ст. до н. е
Натисніть, щоб дізнатися
Велика грецька колонізація

Яка подія відбулась в цей час?

Друга половина V –VII ст.
Натисніть, щоб дізнатися
Велике розселення слов'ян

Яка подія відбулась в цей час?

860 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Похід Аскольда на Константинополь; укладання першого відомого договору Русі з Візантією

Яка подія відбулась в цей час?

882 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Об’єднання північних та південних руських земель Олегом

Яка подія відбулась в цей час?

907, 911, 941, 944
Натисніть, щоб дізнатися
Походи князів на Константинополь

Яка подія відбулась в цей час?

988 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Запровадження християнства як державної релігії

Яка подія відбулась в цей час?

1019-1054 рр.
Натисніть, щоб дізнатися
Князювання Ярослава Мудрого у Києві

Яка подія відбулась в цей час?

1036 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Розгром печенігів князем Ярославом Мудрим

Яка подія відбулась в цей час?

1056-1057 рр.
Натисніть, щоб дізнатися
Створення Остромирового Євангелія

Яка подія відбулась в цей час?

1097 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Любецький з’їзд (снем) князів

Яка подія відбулась в цей час?

1113 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Укладення «Повісті минулих літ» ; початок правління Володимира Мономаха в Києві.

Яка подія відбулась в цей час?

1187 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Перша згадка назви «Україна» в Київському літописі; створення «Слова о полку Ігоревім»

Яка подія відбулась в цей час?

1199 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Утворення Галицько-Волинського князівства

Яка подія відбулась в цей час?

1223 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Битва на р. Калка

Яка подія відбулась в цей час?

1238 – 1264 рр.
Натисніть, щоб дізнатися
Правління Данила Романовича

Яка подія відбулась в цей час?

1240 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Захоплення Києва монголами

Яка подія відбулась в цей час?

1362 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Битва на р. Сині Води

Яка подія відбулась в цей час?

1385 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Укладання Кревської унії

Яка подія відбулась в цей час?

40-ві рр. ХV ст.
Натисніть, щоб дізнатися
Утворення Кримського ханства

Яка подія відбулась в цей час?

1478 р
Натисніть, щоб дізнатися
Визнання Кримським ханством васальної залежності від Османської імперії

Яка подія відбулась в цей час?

1489 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Яка подія відбулась в цей час?

1514 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Битва під Оршею

Яка подія відбулась в цей час?

1556 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Заснування князем Дмитром Байдою Вишневецьким на о. Мала Хортиця першої відомої Січі

Яка подія відбулась в цей час?

1556-1561 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Створення Пересопницького Євангелія

Яка подія відбулась в цей час?

1569 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Люблінська унія. Утворення Речі Посполитої

Яка подія відбулась в цей час?

1586 р
Натисніть, щоб дізнатися
Утворення першої братської (слов’яно-греко-латинської) школи у Львові

Яка подія відбулась в цей час?

1596 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Берестейська церковна унія. Утворення греко-католицької церкви

Яка подія відбулась в цей час?

1618 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Похід козаків під проводом П-К.Сагайдачного на Москву

Яка подія відбулась в цей час?

1621 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Хотинська битва

Яка подія відбулась в цей час?

1625 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Куруківську угода

Яка подія відбулась в цей час?

1632 р.
Натисніть, щоб дізнатися
«Пункти для заспокоєння руського народу», утворення Києво-Могилянської колегії

Яка подія відбулась в цей час?

1637-1638 рр.
Натисніть, щоб дізнатися
Повстання під проводом Павла Павлюка, Якова Острянина, Дмитра Гуні

Яка подія відбулась в цей час?

1648 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Жовтоводська, Корсунська та Пилявецька битва

Яка подія відбулась в цей час?

1649 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Зборівська битва. Зборівський договір

Яка подія відбулась в цей час?

1651 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Берестецька битва. Білоцерківський договір

Яка подія відбулась в цей час?

1652 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Батозька битва

Яка подія відбулась в цей час?

1653 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Жванецька облога, Кам'янецький договір

Яка подія відбулась в цей час?

1654 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Переяславська рада; українсько-московський договір («Березневі статті»)

Яка подія відбулась в цей час?

1656 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Московсько-польське Віленське перемир’я

Яка подія відбулась в цей час?

1245 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Битва біля м. Ярослав, поїздка Данила Романовича в Золоту Орду

Яка подія відбулась в цей час?

1253 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Коронування Данила Романовича

Яка подія відбулась в цей час?

1620 р.
Натисніть, щоб дізнатися
Відновлення вищої православної церковної ієрархії

Share: