Меню Закрити

Наголоси ЗНО. Слова на літери А-В

Назвіть правильний наголос

агрономія
Натисніть, щоб дізнатися
агронОмія

Назвіть правильний наголос

алфавіт
Натисніть, щоб дізнатися
алфАвІт

Назвіть правильний наголос

аркушик
Натисніть, щоб дізнатися
Аркушик

Назвіть правильний наголос

асиметрія
Натисніть, щоб дізнатися
асиметрІя

Назвіть правильний наголос

багаторазовий
Натисніть, щоб дізнатися
багаторазОвий

Назвіть правильний наголос

безпринципний
Натисніть, щоб дізнатися
безпринцИпний

Назвіть правильний наголос

бешкет
Натисніть, щоб дізнатися
бЕшкет

Назвіть правильний наголос

благовіст
Натисніть, щоб дізнатися
блАговіст

Назвіть правильний наголос

близький
Натисніть, щоб дізнатися
близькИй

Назвіть правильний наголос

болотистий
Натисніть, щоб дізнатися
болотИстий

Назвіть правильний наголос

бородавка
Натисніть, щоб дізнатися
борОдавка

Назвіть правильний наголос

босоніж
Натисніть, щоб дізнатися
босОніж

Назвіть правильний наголос

боязнь
Натисніть, щоб дізнатися
боЯзнь

Назвіть правильний наголос

бурштиновий
Натисніть, щоб дізнатися
бурштинОвий

Назвіть правильний наголос

бюлетень
Натисніть, щоб дізнатися
бюлетЕнь

Назвіть правильний наголос

ваги (у множині)
Натисніть, щоб дізнатися
вАги

Назвіть правильний наголос

вантажівка
Натисніть, щоб дізнатися
вантажІвка

Назвіть правильний наголос

весняний
Натисніть, щоб дізнатися
веснЯнИй

Назвіть правильний наголос

вигода (користь)
Натисніть, щоб дізнатися
вИгода

Назвіть правильний наголос

вигода (зручність)
Натисніть, щоб дізнатися
вигОда

Назвіть правильний наголос

видання
Натисніть, щоб дізнатися
видАння

Назвіть правильний наголос

визвольний
Натисніть, щоб дізнатися
визвОльний

Назвіть правильний наголос

вимога
Натисніть, щоб дізнатися
вимОга

Назвіть правильний наголос

випадок
Натисніть, щоб дізнатися
вИпадок

Назвіть правильний наголос

виразний
Натисніть, щоб дізнатися
вирАзний

Назвіть правильний наголос

висіти
Натисніть, щоб дізнатися
вИсіти

Назвіть правильний наголос

витрата
Натисніть, щоб дізнатися
вИтрата

Назвіть правильний наголос

вишиваний
Натисніть, щоб дізнатися
вишИваний

Назвіть правильний наголос

відвезти
Натисніть, щоб дізнатися
відвезтИ

Назвіть правильний наголос

відвести
Натисніть, щоб дізнатися
відвестИ

Назвіть правильний наголос

відгомін
Натисніть, щоб дізнатися
вІдгомін

Назвіть правильний наголос

віднести
Натисніть, щоб дізнатися
віднестИ

Назвіть правильний наголос

відомість (список)
Натисніть, щоб дізнатися
вІдомість

Назвіть правильний наголос

відомість (повідомлення, дані, популярність)
Натисніть, щоб дізнатися
відОмість

Назвіть правильний наголос

вірші
Натисніть, щоб дізнатися
вІрші

Назвіть правильний наголос

віршовий
Натисніть, щоб дізнатися
віршовИй

Назвіть правильний наголос

вітчим
Натисніть, щоб дізнатися
вітчИм

Share: