Меню Закрити

Наголоси ЗНО. Слова на літери Г-Ж

Назвіть правильний наголос

гальмо, гальма
Натисніть, щоб дізнатися
гальмО, гАльма

Назвіть правильний наголос

глядач
Натисніть, щоб дізнатися
глядАч

Назвіть правильний наголос

горошина
Натисніть, щоб дізнатися
горошИна

Назвіть правильний наголос

граблі
Натисніть, щоб дізнатися
граблІ

Назвіть правильний наголос

гуртожиток
Натисніть, щоб дізнатися
гуртОжиток

Назвіть правильний наголос

данина
Натисніть, щоб дізнатися
данИна

Назвіть правильний наголос

дано
Натисніть, щоб дізнатися
дАно

Назвіть правильний наголос

дециметр
Натисніть, щоб дізнатися
децимЕтр

Назвіть правильний наголос

дещиця
Натисніть, щоб дізнатися
дЕщиця

Назвіть правильний наголос

де-юре
Натисніть, щоб дізнатися
де-Юре

Назвіть правильний наголос

джерело
Натисніть, щоб дізнатися
джерелО

Назвіть правильний наголос

дивлячись
Натисніть, щоб дізнатися
дИвлячись

Назвіть правильний наголос

дичавіти
Натисніть, щоб дізнатися
дичАвіти

Назвіть правильний наголос

діалог
Натисніть, щоб дізнатися
діалОг

Назвіть правильний наголос

добовий
Натисніть, щоб дізнатися
добовИй

Назвіть правильний наголос

добуток
Натисніть, щоб дізнатися
добУток

Назвіть правильний наголос

довезти
Натисніть, щоб дізнатися
довезтИ

Назвіть правильний наголос

довести
Натисніть, щоб дізнатися
довестИ

Назвіть правильний наголос

довідник
Натисніть, щоб дізнатися
довІдник

Назвіть правильний наголос

догмат
Натисніть, щоб дізнатися
дОгмат

Назвіть правильний наголос

донести
Натисніть, щоб дізнатися
донестИ

Назвіть правильний наголос

донька
Натисніть, щоб дізнатися
дОнька

Назвіть правильний наголос

дочка
Натисніть, щоб дізнатися
дочкА

Назвіть правильний наголос

дрова
Натисніть, щоб дізнатися
дрОва

Назвіть правильний наголос

експерт
Натисніть, щоб дізнатися
експЕрт

Назвіть правильний наголос

єретик
Натисніть, щоб дізнатися
єретИк

Назвіть правильний наголос

жалюзі
Натисніть, щоб дізнатися
жалюзІ

Share: