Меню Закрити

Наголоси ЗНО. Слова на літери Л-О

Назвіть правильний наголос

лате
Натисніть, щоб дізнатися
лАте

Назвіть правильний наголос

листопад
Натисніть, щоб дізнатися
листопАд

Назвіть правильний наголос

літопис
Натисніть, щоб дізнатися
літОпис

Назвіть правильний наголос

люстро
Натисніть, щоб дізнатися
лЮстро

Назвіть правильний наголос

мабуть
Натисніть, щоб дізнатися
мАбУть

Назвіть правильний наголос

магістерський (про вчений ступінь)
Натисніть, щоб дізнатися
магістЕрський

Назвіть правильний наголос

маркетинг
Натисніть, щоб дізнатися
мАркетинг

Назвіть правильний наголос

мережа
Натисніть, щоб дізнатися
мерЕжа

Назвіть правильний наголос

металургія
Натисніть, щоб дізнатися
металУргія

Назвіть правильний наголос

міліметр
Натисніть, щоб дізнатися
мілімЕтр

Назвіть правильний наголос

навчання
Натисніть, щоб дізнатися
навчАння

Назвіть правильний наголос

нанести
Натисніть, щоб дізнатися
нанестИ

Назвіть правильний наголос

напій
Натисніть, щоб дізнатися
напІй

Назвіть правильний наголос

наскрізний
Натисніть, щоб дізнатися
нАскрізний

Назвіть правильний наголос

начинка
Натисніть, щоб дізнатися
нАчинка

Назвіть правильний наголос

ненавидіти
Натисніть, щоб дізнатися
ненАвидіти

Назвіть правильний наголос

ненависний
Натисніть, щоб дізнатися
ненАвисний

Назвіть правильний наголос

ненависть
Натисніть, щоб дізнатися
ненАвисть

Назвіть правильний наголос

нести
Натисніть, щоб дізнатися
нестИ

Назвіть правильний наголос

ніздря
Натисніть, щоб дізнатися
нІздря

Назвіть правильний наголос

новий
Натисніть, щоб дізнатися
новИй

Назвіть правильний наголос

обіцянка
Натисніть, щоб дізнатися
обіцЯнка

Назвіть правильний наголос

обрання
Натисніть, щоб дізнатися
обрАння

Назвіть правильний наголос

обруч (іменник)
Натисніть, щоб дізнатися
обрУч

Назвіть правильний наголос

одинадцять
Натисніть, щоб дізнатися
одинАдцять

Назвіть правильний наголос

одноразовий
Натисніть, щоб дізнатися
одноразОвий

Назвіть правильний наголос

ознака
Натисніть, щоб дізнатися
ознАка

Назвіть правильний наголос

олень
Натисніть, щоб дізнатися
Олень

Назвіть правильний наголос

оптовий
Натисніть, щоб дізнатися
оптОвий

Назвіть правильний наголос

осетер
Натисніть, щоб дізнатися
осетЕр

Назвіть правильний наголос

отаман
Натисніть, щоб дізнатися
отАман

Назвіть правильний наголос

оцет
Натисніть, щоб дізнатися
Оцет

Share: