Меню Закрити

Слова на літери З-К

Назвіть правильний наголос

завдання
Натисніть, щоб дізнатися
завдАння

Назвіть правильний наголос

завезти
Натисніть, щоб дізнатися
завезтИ

Назвіть правильний наголос

завести
Натисніть, щоб дізнатися
завестИ

Назвіть правильний наголос

завжди
Натисніть, щоб дізнатися
зАвждИ

Назвіть правильний наголос

завчасу
Натисніть, щоб дізнатися
завчасУ

Назвіть правильний наголос

загадка
Натисніть, щоб дізнатися
зАгадка

Назвіть правильний наголос

заіржавілий
Натисніть, щоб дізнатися
заіржАвілий

Назвіть правильний наголос

заіржавіти
Натисніть, щоб дізнатися
заіржАвіти

Назвіть правильний наголос

закінчити
Натисніть, щоб дізнатися
закінчИти

Назвіть правильний наголос

закладка (у книзі)
Натисніть, щоб дізнатися
зАкладка

Назвіть правильний наголос

закрутка
Натисніть, щоб дізнатися
зАкрутка

Назвіть правильний наголос

залишити
Натисніть, щоб дізнатися
залишИти

Назвіть правильний наголос

заміжня
Натисніть, щоб дізнатися
замІжня

Назвіть правильний наголос

занести
Натисніть, щоб дізнатися
занестИ

Назвіть правильний наголос

запонка
Натисніть, щоб дізнатися
зАпонка

Назвіть правильний наголос

заробіток
Натисніть, щоб дізнатися
заробІток

Назвіть правильний наголос

заставка
Натисніть, щоб дізнатися
зАставка

Назвіть правильний наголос

застібка
Натисніть, щоб дізнатися
зАстібка

Назвіть правильний наголос

застопорити
Натисніть, щоб дізнатися
застОпорити

Назвіть правильний наголос

звисока
Натисніть, щоб дізнатися
звИсока

Назвіть правильний наголос

здалека
Натисніть, щоб дізнатися
здАлека

Назвіть правильний наголос

зібрання
Натисніть, щоб дізнатися
зібрАння

Назвіть правильний наголос

зобразити
Натисніть, щоб дізнатися
зобразИти

Назвіть правильний наголос

зозла
Натисніть, щоб дізнатися
зОзла

Назвіть правильний наголос

зрання
Натисніть, щоб дізнатися
зрАння

Назвіть правильний наголос

зручний
Натисніть, щоб дізнатися
зрУчний

Назвіть правильний наголос

зубожіння
Натисніть, щоб дізнатися
зубОжіння

Назвіть правильний наголос

індустрія
Натисніть, щоб дізнатися
індУстрія

Назвіть правильний наголос

камбала
Натисніть, щоб дізнатися
кАмбала

Назвіть правильний наголос

каталог
Натисніть, щоб дізнатися
каталОг

Назвіть правильний наголос

квартал
Натисніть, щоб дізнатися
квартАл

Назвіть правильний наголос

кишка
Натисніть, щоб дізнатися
кИшка

Назвіть правильний наголос

кілометр
Натисніть, щоб дізнатися
кіломЕтр

Назвіть правильний наголос

кінчити
Натисніть, щоб дізнатися
кінчИти

Назвіть правильний наголос

колесо
Натисніть, щоб дізнатися
кОлесо

Назвіть правильний наголос

колія
Натисніть, щоб дізнатися
кОлія

Назвіть правильний наголос

копчений (дієприкметник)
Натисніть, щоб дізнатися
кОпчений

Назвіть правильний наголос

копчений (прикметник)
Натисніть, щоб дізнатися
копчЕний

Назвіть правильний наголос

корисний
Натисніть, щоб дізнатися
корИсний

Назвіть правильний наголос

косий
Натисніть, щоб дізнатися
кОсий

Назвіть правильний наголос

котрий
Натисніть, щоб дізнатися
котрИй

Назвіть правильний наголос

крицевий
Натисніть, щоб дізнатися
крицЕвий

Назвіть правильний наголос

кроїти
Натисніть, щоб дізнатися
крОїти

Назвіть правильний наголос

кропива
Натисніть, щоб дізнатися
кропивА

Назвіть правильний наголос

кулінарія
Натисніть, щоб дізнатися
кулінАрія

Назвіть правильний наголос

курятина
Натисніть, щоб дізнатися
кУрятина

Share: